Archive for Android Görsel Eğitim

 

Android videolu eğitimlerinin altıncısında Listview bileşenine değinmiş, kullanımına içeren de bir örnek uygulama yapmıştık. Yedinci derste ise Activity nesneleri arasında nasıl geçiş yapıldığına ve bu geçişler sırasında kullanılan Intent sınıfının işlevine değineceğiz. Sayfa geçişleri ile ilgili ayrıntıları videodan takip edebilirsiniz.

 
 
read more »


 

Android videolu eğitimlerinin beşincisinde, örnek bir proje ile form oluşturmuş ve arayüz işlemlerine değinmiştik. Altıncı eğitimde ise android ile liste türündeki veri yapılarının gösteriminde kullanılan ListView’ ın kullanımına değinecek, ardından da küçük bir uygulama geliştireceğiz.

 
 
read more »


 

Android videolu eğitimlerinin dördüncüsünde strings.xml ve colors.xml dosyalarına değinmiş, kullanımlarına dair örnekler vermiştik. Beşinci derste ise örnek bir uyuglama üzerinden android’ in arayüz işlemlerine değineceğiz. Uygulama arayüzü oluşturulurken kullanılan Button, EditText, TextView… vb bileşenler ile Layout’ ların yerleşim düzenleri hakkında bilgi sahibi olacağız. LinearLayout çeşitlerinden Vertical ve Horizontal LinearLayout nesnelerinin kullanım şekillerine, margin, padding kavramlarına da değineceğiz. Tüm bunları gerçekleştirirken adım adım örnek bir form uygulaması oluşturacağız. Ayrıntıları videodan takip edebilirsiniz.

 
 
read more »


 

Android videolu eğitimlerinin üçüncüsünde, Button ve EditText kullanımına değinmiştik. Dördüncü eğitimde ise android projeleri geliştirirken kesinlikle kullanılması gereken dosyalardan ikisine değineceğiz. strings.xml ve colors.xml dosyaları, yeni proje açıldığında oluşturulan dosyalardır ve içlerine, sizlerin de tahmin edeceğiniz üzere bazı değerler alırlar. strings.xml dosyası, string değerlerini; colors.xml dosyası ise renk kodlarını yazabileceğimiz dosyadır.
Bu dosyaları kullanmanın en büyük avantajı, (strings.xml için) uygulamalarımızın çoklu dil desteğini sağlaması olacaktır. Bir diğer avantajı, tüm metinlerin tek bir dosyada birleştirilmiş olması itibarı ile düzenin sağlanmış olmasıdır. Daha ayrıntılı anlatım için alakalı videoyu izleyebilirsiniz.

 
 
read more »


 

Android videolu eğitimlerinin ikincisinde, ilk projemizi oluşturmuş, kısaca layout tasarımları üzerinde durmuştuk. bununla birlikte sanal cihaz(emülatör) oluşturmuş ve kullanımına kısaca değinmiştik. Üçüncü eğitimde ise android’ in bizlere sunduğu görsel bileşenlerden Button ve TextView kullanımına değinecek, ardından da bu bileşenlerin kullanımını içeren örnek küçük bir uygulama geliştireceğiz.

 
 
read more »


 

Android videolu eğitimlerinin ilkinde, ortam kurulumları ve Eclipse ortamının tanıtımı üzerinde durmuştuk. İkinci eğitimde ise ilk uygulamamızı oluşturacak ve proje yapısına genel bir şekilde değineceğiz.
Video içeriğinde, sanal cihaz tanımlanması ve kullanımı, projenin görsel tasarımlarına giriş, XML yapısı ve kodlanması gibi konuların anlatımlarını bulacaksınız.

 
 
read more »


 
Android videolu eğitimlerinin ilkinde, daha önce de metin olarak yazdığım dersin videolu anlatımını izleyebilirsiniz. Video içeriğinde, Eclipse ortamının kurulması için gereken işlemler ve bu ortamın tanıtılması, Eclipse ortamı üzerine Android SDK Kurulum işlemleri, yeni bir android projesi oluşturma ve proje dosyalarını tanıma gibi konuların detaylı anlatımlarını bulacaksınız. Buna ek olarak, read more »