Archive for CSS

Css(Cascading Style Sheets), web sayfasının biçimlendirilmesine yarayan bir teknoloji ve html gibi bir işaretleme dilidir. Web teknolojilerinde sayfa stillerinin sayfaya yüklediği yükü büyük ölçüde azaltmıştır. Buna bağlı olarak sayfanın kod karmaşası da ortadan kalkmıştır.

Css için, sayfa biçimlendirme işlemine bir dinamiklik katmıştır dersek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü css’ ten önceki durumda onlarca satırda yapılan değişiklikler bugün css ile yapılacak bir kaç satır kod değişikliği ile yapılabilmektedir. Bu da bir kaç satır kod ile sayfanın görünümünün tamamen değişmesi anlamına gelir.

Selectors ve kullanım şekillerine geçmeden önce css ve html kullanım mantığı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Css, bir html sayfasına üç şekilde uygulanabilir: read more »