Archive for döngüler

Bu yazıda da basit ama başlangıç için olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir örnek kodu sizlerle paylaşıyorum. Bir metnin ya da bir sayının ters çevrilmesi işlemini gerçekleştiren kod, oldukça basit aşamalar içerir. Programın anlatımını, ardından da örnek kodu aşağıda inceleyebilirsiniz.

Yukarda da da değindiğim gibi bir kaç basit işlemle, metni ters çeviren kod örneğini tamamlayacağız. Program, metni kullanıcıdan alacak, yani metin klavyeden girilecek. Girilen string türündeki bu metnin uzunluğu kadar bir boyuta sahip bir char dizisi tanımlıyoruz. Ardından, read more »

Bu yazıda, programlama dillerini vazgeçilmez elemanları olan döngüleri anlatıyorum. Döngüler, bilgisayar programlamada işimizi kolaylaştıran, bizi büyük zahmetlerden kurtaran elemanlardır. Yazının devamında while, do-while ve for döngülerinin, örneklerle beraber anlatımını bulabilirsiniz.

1. While Döngüsü

While(ifade)
{
Deyimler;
}
Örnek: 

#include
void main()
{
int vize,final;
int sayac=1;
while(sayac<=3)
{
printf(“n%d. ogrencinin vize notu:    “,sayac);
scanf(“%d”,&vize;);
printf(“%d. ogrencinin final notu:   “,sayac);
scanf(“%d”,&vize;);
sayac++;
}
}

Şeklinde kullanılır. Bu ifade doğru olduğu sürece döngü çalışır. Döngünün sonuna gelindiğinde read more »