Archive for Linked list
Daha önce çift yönlü bağlı listelerle yığın yapısını yapmıştım. Bu gün de kuyruk yapısını sizlere anlatmaya çalışacağım. Kuyruk yapıları, yığın yapılarının aksine FIFO prensibi ile çalışırlar. Yani ilk giren ilk çıkar prensibi. Günlük hayattan da -ben çok beklediğimden bu örneği vereyim- otobüs kuyruklarını örnek verebiliriz. Otobüs kuyruklarında ilk sıraya geçen, otobüse ilk biner. Programa geçmeden önce çift yönlü bağlı listelerin gösterimini de aşağıda tekrar veriyorum. Ezberden kaçmak için read more »

Çift yönlü bağlı listeler, boyut belirtmeksizin dizi oluşturma imkanı verir. Diziler, dizilerde var olan yeniden boyutlandırma sorununa imkan bırakmadan, bağlı listelerle yapılabilir. Ayrıca bağlı listelerle yığın, kuyruk yapıları da oluşturulabilir. Programa geçmeden bağlı listeleri resmedersek daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Bağlı listeleri şu şekilde şekillendirebiliriz.

Şekilde de gördüğünüz gibi ilk node ve son node veri tutmamakta. Yeni eklenecek veriler,
read more »