Archive for sql

Bu yazımda da veritabanı işlemlerinden sonuncusu olan silme işlemlerini anlatacağım. Diğer işlemlerde anlattığım bağlantı kurma, bağlantı açma, bağlantı kapatma gibi işlemlere değinmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Merak edenlerin ya da bağlantı açma kapama hakkında bilgisi olmayanların bundan önceki üç makaleyi okumalarını öneririm.

İlk olarak diğer işlemlerdeki gibi SQL veritabanından bilgi silebilmemiz için bir SQL komutu oluşturmamız gerekiyor. Tahmin ettiğiniz gibi bu komut, “DELETE” komutu. Kullanımı ise şu şekilde: “DELETE FROM tabloAdi WHERE sutun1 = deger1”. Bu komut, değeri deger1 olan sutun1′ e ait tüm satırı sil, anlamına gelmektedir. “WHERE” ile birlikte sonrasını da yazmasaydık, tablodaki tüm bilgiler silinecekti. “WHERE” ile sadece silinecek satırı belirttik, diğer komutlarda da olduğu gibi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
private void openConn()
{
       string connStr = @"Data Source=SEREF-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=deneme;Integrated Security=True";
       SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr);
       conn.Open();
       string sorgu = "DELETE FROM tbl_temelBilgiler WHERE TcKimlikNo = '" + txt_tcKimlikNo.Text + "'";
       SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
       cmd.ExecuteNonQuery();
       conn.Close();
       MessageBox.Show("Veri Başarıyla Silindi");
}

Gördüğünüz gibi kod oldukça basit ve anlaşılır. Tc Kimlik No kısmına kayıtlı bir numara yazıp sil butonuna basmamız, kodun icra edilmesini sağlayacaktır. Sağlıcakla kalın…

Veritabanı ile yapılabilecek dört temel işlemden kaydetme ve veri çekme işlemlerini önceki yazılarımda anlatmıştım. Bu gün de verileri güncelleme işlemini örnek bir kodla açıklayacağım.

Verileri güncelleme, işlevsel olarak kaydetme işlemine çok benzer.  İlk adımlar yine aynıdır. Bağlantı kurulur, ardından bu bağlantı açılır. Güncelleme SQL cümleciğimiz ise: “UPDATE veritabaniAdi SET sutun1 = ‘deger1’ , sutun2 = ‘deger2’, sutun3 = ‘deger3’ WHERE anahtarSutun = ‘deger4′” şeklindedir. Burada “anahtarSutun” ifadesini, programı inceledikten sonra read more »

Bu yazımda da veritabanı işlemlerine devam ediyorum. Bir önceki yazımda veritabanına veri kaydetme işlemini anlatmıştım. Bu günün konusu ise veritabanından veri çekme işlemi olacak.

Ben aşağıda vereceğim örnekte verileri, eklediğim textbox’ lara çektim. Bu veriler tablo halinde bir datagrid’ e de çekilebilirdi. İlk yapılacak işlem yine bağlantı oluşturup bu bağlantıyı açmak olacak. Ardından veritabanındaki verileri bir kritere göre çekmemiz gerekecek. Bu kriteri de sorgu stringinde belirleyeceğiz. Ben örnekte, TC kimlik numarasını yazdığım kayıtın verilerini çektim. Ama istersek yaşı 25′ ten küçük olanlar, ya da read more »

Bir önceki yazımda veritabanına bağlanma işlemlerini anlatmıştım. Bu yazımda ise veritabanına veri ekleme işlemini örnek kodlarla anlatacağım. Veritabanı bağlantısı hakkında bilgisi olmayanlar, buraya göz attıktan sonra bu konuya bakarlarsa daha faydalı olur.

Veritabanı işlemlerinde, veritabanı komutları kullanılır. Ben de bu örnekte SQL komutları kullandım. Veritabanı adının “deneme”, oluşturulan tablo adının da “tbl_temelBilgiler” olduğunu varsayarak programı açıklayacağım.  SQL’ de veri ekleme komutu “INSERT” tür. Kullanımı ise read more »

Artık C sharpta veritabanı işlemlerine girmenin zamanı geldi. Bu yazımda Csharpta SQL veritabanına nasıl bağlanılabileceğini göstereceğim. İsterseniz hemen konuya gireyim.

Bir SQL server bağlantısı gerçekleştirmek istiyorsanız “System.Data.SqlClient” namespace’ ini eklemelisiniz. Tabi toolbox’ tan da SqlConnection eklemeyi de kesinlikle unutmamamlısınız. Ardından, bir bağlantı metni oluşturmamız gerekiyor. Bunu istersek kendimiz yazabiliriz ya da projeye toolbox’ tan eklediğimiz SqlConnection’ dan read more »